Přepravní pomůcky zjednoduší (nejen) přepravu


Lidé se odjakživa snaží svou práci si usnadnit a také urychlit. V naší uspěchané době je to přímo nutností. Zejména, pokud se jedná o dopravu zboží. Vzhledem k tomu, že stále přibývá internetových obchodů, ve kterých lze nakoupit skutečně vše, přibývá také dopravců, kteří mají za úkol dodat zboží k zákazníkům nejen rychle, ale také bezpečně. K tomuto účelu slouží přepravní palety.

detail palety

  • Díky svému konstrukčnímu řešení ušetří prostor v přepravních prostředcích (železničních vagónech, kontejnerech, nákladních automobilech, nákladních lodích).
  • K úsporám dochází k i ve skladovacích prostorách.

Palety, které jsou určené pro přepravu zboží, jsou konstruovány tak, aby bylo možné s nimi manipulovat pomocí vysokozdvižných (vidlicových nakladačů) nebo nízkozdvižných (paletovacích) vozíků. Díky této technice lze jednotlivé palety stohovat a tím uspořit další prostory. Podmínkou pro stohování palet je pečlivé upevnění, které zabrání sesutí a tím pádem znehodnocení zboží nebo dokonce úrazu přítomného zaměstnance.

  • Upevnění je jednoduché.
  • Postačí ovinutí průtažnou fólií a následné zapáskování ocelovou nebo pevnou plastovou páskou.

Přepravka, která se dá zamknout

Nejčastěji se na výrobu palet používá dřevo. To musí projít sušením, díky kterému se zničí případné zárodky škůdců. Výjimku tvoří takzvaný Gitterbox, který má sice také dřevěný prvek (podlážka je řešena dřevěnou paletou), ale většinu tvoří kovové části.

velké množství palet

  • Tato přepravní pomůcka je určena pro zboží, u kterého hrozí rozsypání anebo musí být zabezpečeno proti vniknutí nepovolané osoby.
    • Gitterbox (Evropská čtyřcestná ohradová paleta) se dá totiž jednoduchým způsobem zabezpečit tím, že se prostě uzamkne.

I s touto masivně vypadající paletou se dá snadno manipulovat pomocí vysokozdvižného vozíku. Problém není ani při stohování.

About the Author

You may also like these