Jak funguje karma ve vztazích

Mezilidské vztahy jsou ošemetná záležitost. Jak jednou s někým propletete svůj život, jaký to může mít dopad? Myslíte si, že se snadné se v určitém bodě rozdělit a už se nikdy nevidět? Nebo věříte, že toto spojení bude mít dopad na celý váš další život? Jste spíše skeptik nebo optimista, co se týče karmy?
pár a západ slunce
Karma ve vztazích funguje asi tak, že vše, co uděláte, co vám vrátí. Tak, jak se chováte k druhým lidem, budou se chovat oni k vám. A pokud ne oni, někdy někdo jiný vám způsobí podobné rozpoložení nebo pocity, které jste vy sami někdy vyvolávali u druhých. Byli jste svému partnerovi nevěrní? Toto provinění vás bude nadále pronásledovat i v dalších vztazích. Chovali jste se někdy k někomu nespravedlivě, neuctivě, odkopli jste ho kvůli vyhlídce na nový, krásnější vztah? Mějte se na pozoru! Osud je bohužel v tomto případě nezvratný – minimálně pro ty, kteří věří v jeho důslednost. Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě.
žena objímá muže
Jak se můžete vyhnout špatné vztahové karmě? Odpověď je velmi prostá. Resp. odpovědi:
1.       Chovejte se k druhým tak, jak chcete, aby se chovali oni k vám.
2.       Promýšlejte své jednání. Jednou za čas udělejte inventuru a dejte si zpětnou vazbu.
3.       Buďte vždy hodní a laskaví. I tehdy, kdy máte chuť se vším praštit a utéct někam daleko. Nebo i tehdy, kdy se cítíte ublížení. Nikdy neoplácejte druhým stejnou mincí. Vyčkejte a osud vás odmění za vaši trpělivost.
4.       Buďte sami sebou. Nad nikým se nepovyšujte ani neponižujte. Nebuďte zbytečně arogantní a uznejte, že někdo jiný, než vy může mít také svou pravdu. Stejně tak si před nikým nehrajte na chudáčka a nestavte se zbytečně do role oběti. Jste dospělí, nenechte sebou manipulovat.
Hodně dávejte a málo očekávejte. Buďte štědří vůči druhým, ale dělejte to nezištně. Snažte se nevidět za svou štědrostí to, že vám to druzí někdy vrátí. Jen tehdy se to může opravdu stá

About the Author

You may also like these