Browsed by
Měsíc: Říjen 2020

Ubytování Mikulov na okraji chráněné krajinné oblasti Pálava

Ubytování Mikulov na okraji chráněné krajinné oblasti Pálava

Ubytování Mikulov https://mikulov.galant.cz/ zpravidla souvisí se zájmem turistů o poznání krás samotného města, resp. městské památkové rezervace, a také s vinařskými produkty. Tradice vinařství je zde známa již po staletí, ale Mikulov je také součástí jedinečné přírodní památky, která vtiskla tamní krajině typický ráz. Nelze ji přehlédnout již z dálky a s jejím názvem Pálava se již většina z vás setkala. Co o ní víme, a proč bychom ji neměli vynechat z okruhu turistických zajímavostí při návštěvě Jižní Moravy?

Svatý kopeček

CHKO Pálava

Pálava je chráněnou krajinnou oblastí již řadu let, k jejímu oficiálnímu vyhlášení došlo již v roce 1976. Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu osmi desítek čtverečních kilometrů, jejíž součástí jsou Pavlovské vrchy a jejich bezprostřední okolí včetně Milovické stráně, Křivého jezera, rozsáhlých vinohradů, a města Mikulov. Samotné Pavlovské vrchy jsou přezdívány Pálavou a ty také tvoří významnou dominantu, nepřehlédnutelnou již z velké dálky.

Pavlovské vrchy

Pavlovské vrchy nejsou přitom nikterak vysoké, nadmořská výška nejvyššího vrcholu Děvína je jen 550 metrů, ale vyniknou právě vůči okolnímu terénu, jehož výška je přibližně 200 m. n. m. Ochrana přírody se na Pálavě věnuje především rostlinným i živočišným druhům, které využívají přirozeného vápencového podloží. To vytváří vzhledem k nadprůměrné délce slunečního svitu a relativně teplému podnebí společenství teplomilných druhů, které bychom nalezli na sluncem vyhřátých a vyprahlých stepích.

CHKO Pálava je, podobně jako Polabí, ideální pro pěstování zemědělských plodin, a právě zde se nachází vinohrady, jejichž historie sahá až ke konci Římské říše. Máte-li v úmyslu navštívit tuto oblast, využijte možnosti vystoupat na vrcholky po turisticky značených cestách, odkud jsou nádherné výhledy do okolní krajiny. Za příznivých povětrnostních podmínek lze odtud zahlédnout i rakouské Alpy.

Myslete na důchod

Myslete na důchod

Na stáří můžete začít spořit i v mladším věku, rozhodně nečekejte až dospějete k předdůchodovému věku. Mladším ročníkům se doporučuje ukládat částku minimálně tři sta korun českých, i při takto nízké částce máte nárok na státní příspěvek, který je vyplácen maximálně v částce dvě stě třicet korun českých. Pro ty, kteří chtějí dávat stranou více peněz, je pak výhodná možnost daňového odpočtu. Nárok na příspěvek od státu vzniká po dosažení šedesáti měsíců spoření a šedesáti let věku.
prarodiče v parku.jpg
Částku, kterou budete mít ušetřenou, může čerpat ve věku dosažených 60 let. Pokud ale máte v plánu ještě nějaký ten rok danou částku úročit, je zde doplňkové penzijní spoření. Konečná částka včetně státního příspěvku pak může sloužit jako základní vklad pro doplňkové penzijní spoření.
Ideální volbou je pro ty, kteří chtějí investovat a vytvořit si tak rezervu na horší časy.
Doplňkové penzijní
Podle individuálních potřeb a možností ho lze udělat tzv. na míru, volit můžete mezi dynamickou nebo konzervativní variantou s možností následné změny. Nevýhodou pro mladší ročníky je to, že ho mohou využít pouze osoby starší 60 let. Naspořená částka v případě skonu je podle smlouvy vyplacena uvedené dotyčné osobě, pokud není smlouvou určeno, případně zákonným dědicům.
Naspořená částka se dá čerpat i formou renty nebo jednorázově. Jelikož má každý jiné představy a plány, je dobré obrátit se s nejasnostmi a dotazy na některého ze specialistů v oboru penzijního poradenství, s ochotou vám nabídnou to pravé přesně na míru.
veselá seniorka.jpg
Kolik si dávat stranou
Pokud si chcete sami udělat alespoň přibližnou představu, jak by mohlo vaše spoření na penzi vypadat, můžete využít důchodovou kalkulačku (jednoduše zadáte svoji průměrnou mzdu a zjistíte přibližnou výši penze), která vám umožní přibližný náhled, co se týká výše penze a toho, kolik by bylo dobré si přispořovat.