Bezpečí a spolehlivost ve vašich rukou

Z každé strany je v doslechu věta, že dnešní doba nabízí spoustu možností. V této větě je ukrytá i pravda, ale ne vždy jenom v pozitivním smyslu. Čím modernější a vynalézavější doba, tým více bychom měli dbát na naše bezpečí a chránit se před těmi, kteří toho chtějí zneužít.Naštěstí je i doba taková, že máme k dispozici volně prodejné pomůcky, které je možné legálně použít, abychom uchránili nás samotných.
dopravní značka

V hlavní roli slzný plyn

Obranný sprej jakým je slzný plyn je jednoduchou možností jak se vyhnout kontaktu s těmi, kteří by nás chtěli nějakým způsobem napadnout. Zpravidla se stříká do obličeje útočníka, ale jelikož je jeho intenzita a síla širokých rozměrů, v daném okamžiku ho můžete stříknout kamkoliv proti útočníkovi. Vašemu útočníkovi to způsobí maximálně omráčení a kašel doprovázený sníženou viditelností očí. Je to ovšem dočasný stav, který odezní po několika minutách bez dalších následků a dopadu na jeho zdraví. Takže se nemusíte obávat, že budete trestně stíhaní pro ublížení na zdraví. Tento sprej je určený pro potřeby vaši ochrany a měli, byste ho mít sebou pro každý případ nouze.
sebeobrana muže

Omráčit = paralyzovat

Výsledek, jaký nabízí paralyzér je opravdu pozoruhodný. Výběr paralyzérů je velký a naprosto dokonalý, protože s jeho služby se setkáváme i u samotné policie. Je bezpečný (pro vás jako napadeného) a účinný prakticky okamžitě. Do těla útočníka se dostane elektrický proud, který ho na dostatečně dlouho dobu dovede znehybnit a přivést i do stavu bezvědomí. Pořád také platí, že je zcela neškodný pro následný chod zpátky do normálního života. Vaše bezpečí poskytne tedy na sto procent.
Jak si pomoci i bez nějakých obranných prostředků?
·        Uličky a málo obydlená místa– snažte se co možno nejvíce vyhýbat místem, které nevyhledává moc lidí, jakými jsou například zkratky a různé uličky, kde nikdo nebydlí.
·        Snažte se chodit s doprovodem– jestli máte možnost, vždycky využijte společnost vašeho kamaráda, nebo kolegu, který s vámi uskuteční trasu domů. A pokuste se chodit kamkoliv sami, co nejméně.
·        Někdy je veřejná doprava nejmenší zlo– obzvláště večer v pozdních nočních hodinách je lepší varianta dopravit se kamkoliv veřejnou dopravou, než toulat se ve tmě pěšky.

About the Author

You may also like these

No Related Post