Proč děti potřebují hrdiny?

Slovo hrdina má několik významů. Prvními hrdiny pro děti jsou jejich rodiče a učitelé. Ti jako první učí děti morálním zásadám, respektu, disciplíně a dalším důležitým dovednostem. S přibývajícím věkem vliv rodičů postupně klesá a vzorem se stávají vrstevníci. Náctiletí pak více vzhlížejí k idolům – zpěvákům, hercům, sportovcům či youtuberům, kteří jsou v jejich věku.
tři superhrdinové
Nejen děti, ale i dospělí rádi sledují příběhy, ve kterých vystupují postavy odvážné a statečné zdolávající nebezpečné překážky. Takoví hrdinové jsou úspěšní a atraktivní, často oplývají nadpřirozenými vlastnostmi nebo superschopnostmi a jsou mnohdy nesmrtelní.
Bylo zjištěno, že dětské preference jsou hodně ovlivněny pohlavím. Holčičky chtějí být princeznami nebo krásnými vílami, kluci spíše bojovníky, rytíři, akčními hrdiny s cílem zachránit svět.
Důvody, proč děti vyhledávají příběhy s hrdiny:
·         vzor– chtějí být jako oni, identifikují se s nimi
·         inspirace– takové příběhy slouží jako návod, podle jakých pravidel se chovat a jak se rozhodovat
·         hodnoty– učí se morálním hodnotám, jako je dobro a zlo, odvaha a spravedlnost
·         pocit „povznesení“– když člověk vidí nějaký skutečně krásný morální čin, cítí prý pozitivní pocit podobající se lásce
·         únik před realitou– odreagování od všedních starostí, odpočinek
·         sdílení s ostatními– děti si mají o čem povídat s ostatními, chtějí zapadnout, nosí své hrdiny na oblečení jako ostatní děti atd.
superhrdinové na botách
Psychologové se shodují na tom, že děti potřebují ve svém životě vzory, někoho, kdo je pro ně příkladem chování a morálních hodnot. Učí se od nich, jak se chovat k ostatním, jak s nimi mluvit a vycházet.
V dnešní době internetu a sociálních sítí hrozí však riziko, že se vaše děti ztotožní s nějakým idolem, který na ně může působit spíše negativně. Populární jsou různí youtubeři, blogeři, influenceři, a proto by rodiče měli mít přehled o tom, co jejich děti na internetu sledují a usměrňovat je v tom.

About the Author

You may also like these

No Related Post