Proudové chrániče

Velká spousta lidí považuje proudový chránič za záhadu. Někteří jej dokonce nazývají nevzhlednou krabici, která stále nějakým způsobem vypadává a tím znervózňuje všechny okolo. Existuje velká spousta nařízení, která musí být splněna a to už hned při samotné montáži. Když se nad tím člověk zamyslí, nejedná se tak úplně o zařízení, které by bylo složité. Navíc funguje bez problému, pokud se tedy správně zapojí a spotřebiče, které do něj budete zapojovat, budou v naprostém pořádku.

rozvaděče

To, že proudové chrániče lightpark.cz vypínají, když například zapnete pračku, neznačí problém daného chrániče. Jediné, co si z toho člověk může vyvodit je to, že chránič upozorňuje, že v instalaci se nachází problém, který by mohl být až životu nebezpečný.
Opravdu málokdy se stává, že chce někdo vyměnit proudový chránič, protože pořád vypadává, když se například zapne ona zmiňovaná pračka. Když se ale pračka rozdělá, v její elektronice se může nacházet voda a tím pádem hrozí nebezpečný úraz. Za tohle opravdu nemůže proudový chránič.
Princip fungování není nijak složitý. Úkolem je měřit unikající proud, který se nachází v obvodu. Pokud bychom to chtěli zjednodušit, všechen proud, který jde do spotřebiče, musí jít nulákem zpět do zásuvky. Pokud proud uniká a překročí určitou mez, chránič vypne a měřený obvod odpojí. Do chrániče se připojují všechny vodiče, které jsou pracovní.

žárovky

Je potřeba myslet na to, že ochranný vodič PE, se nikdy nesmí připojit do vodiče PE a N se zase za chráničem nesmí spojit. Za chráničem vždy najdeme síť TN-S.
Proudový chránič má hned několik parametrů, mezi které bychom mohli zařadit počet pólů, maximální proud, vypínací proud, vypínací schopnost a mnoho dalších.
Na chráničích vždy najdete minimální teplotu přístroje. Jedná se o zobrazení vločky s teplotou.
Navíc poblíž testovacího tlačítka vždy bývá informace o nutnosti testování tlačítkem. Rozmezí kontroly je jednou za měsíc nebo rok. Nikdy byste tuto kontrolu neměli podcenit.

About the Author

You may also like these