Ubytování Mikulov na okraji chráněné krajinné oblasti Pálava


Ubytování Mikulov zpravidla souvisí se zájmem turistů o poznání krás samotného města, resp. městské památkové rezervace, a také s vinařskými produkty. Tradice vinařství je zde známa již po staletí, ale Mikulov je také součástí jedinečné přírodní památky, která vtiskla tamní krajině typický ráz. Nelze ji přehlédnout již z dálky a s jejím názvem Pálava se již většina z vás setkala. Co o ní víme, a proč bychom ji neměli vynechat z okruhu turistických zajímavostí při návštěvě Jižní Moravy?

Svatý kopeček

CHKO Pálava

Pálava je chráněnou krajinnou oblastí již řadu let, k jejímu oficiálnímu vyhlášení došlo již v roce 1976. Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu osmi desítek čtverečních kilometrů, jejíž součástí jsou Pavlovské vrchy a jejich bezprostřední okolí včetně Milovické stráně, Křivého jezera, rozsáhlých vinohradů, a města Mikulov. Samotné Pavlovské vrchy jsou přezdívány Pálavou a ty také tvoří významnou dominantu, nepřehlédnutelnou již z velké dálky.

Pavlovské vrchy

Pavlovské vrchy nejsou přitom nikterak vysoké, nadmořská výška nejvyššího vrcholu Děvína je jen 550 metrů, ale vyniknou právě vůči okolnímu terénu, jehož výška je přibližně 200 m. n. m. Ochrana přírody se na Pálavě věnuje především rostlinným i živočišným druhům, které využívají přirozeného vápencového podloží. To vytváří vzhledem k nadprůměrné délce slunečního svitu a relativně teplému podnebí společenství teplomilných druhů, které bychom nalezli na sluncem vyhřátých a vyprahlých stepích.

CHKO Pálava je, podobně jako Polabí, ideální pro pěstování zemědělských plodin, a právě zde se nachází vinohrady, jejichž historie sahá až ke konci Římské říše. Máte-li v úmyslu navštívit tuto oblast, využijte možnosti vystoupat na vrcholky po turisticky značených cestách, odkud jsou nádherné výhledy do okolní krajiny. Za příznivých povětrnostních podmínek lze odtud zahlédnout i rakouské Alpy.

About the Author

You may also like these