5 věcí, kterých si všímat při výběru domu

1. Příčina prodeje

První věc, kterou byste si měli zjistit, je důvod prodeje domu. Na internetu, nejlépe přímo u inzerátu, by měla být tato informace vypsána, ale jsou tu i případy, kdy nemusí. Proto se na to poptejte makléře. Klidně se nebojte a zeptejte se i sousedů. Čím více informací, tím lépe.
dům na samotě

2. Stavební a technický stav

Dále je dobré se přesvědčit o dobré stavební kvalitě. Tím mám na mysli stav střechy a zda je stavení dostatečně zateplené (s tím souvisí i stav samotné fasády). Zkontrolujte, jestli se někde neobjevují stopy vlhkosti, neprofukuje okny a určitě se ujistěte, že veškeré rozvody jsou v pořádku. Ať už si najmete odborníka, či požádáte zkušeného přítele. Nikdo si nechce koupit dům za dva miliony a další dva do něj nacpat za opravy.

3. Právní nezávadnost

Pro jistotu byste si měli ověřit právní stav. Na katastru nemovitostí si nechte vyjet výpis z listu vlastnictví a tam se dozvíte, zda prodej není past. Zjistíte informace o právoplatném majiteli a zda dům není v zástavě nebo exekuci. Pak i z nabývacího titulu vyčtete, jak prodejce tuto nemovitost získal. Ve výpisu by správně měla být přiložena i stavební dokumentace. Neříkám, že tento krok patří mezi nejdůležitější a že každá nemovitost bude problémová, ale jistota je jistota.
5 věcí, kterých si všímat při výběru domu

4. Budoucnost a peníze

Zamyslete se i nad budoucími náklady. Jaký způsob vytápění používá – plyn, elektřina, kotel na tuhá paliva. Pokud by měl dům kotel, může vám to vyhovovat teď, když jste mladí. Momentálně pro vás nemusí být problém nakoupit si uhlí a dřevo, které si následně přenesete do skladu. To je poměrně fyzicky náročné a na stará kolena by to byla spíše obtíž. Proto se přesvědčte, zda je zabudována např. plynová přípojka. V budoucnu si můžete nechat nainstalovat plynový kotel a máte vystaráno. Taky se zamyslete nad tím, kolik oprav bude potřeba (např. okna, střecha, fasáda…)

5. Vřelost okolí

Nakonec se přesvědčte, že sousedi patří mezi ty dobré. Určitě si nechcete každodenně kazit chuť někým nevrlým a nepřátelským. Možná si teď říkáte, jak je vám jedno, co si ostatní myslí a co říkají, ale věřte mi. Časem vám to bydlení naprosto znepříjemní.

About the Author

You may also like these