Strachy, které nám nedovolí žít na plno

Obava z veřejného vystupování patří mezi nejčastější obavy. Když neradi komunikujeme před publikem důvodem může být obyčejná tréma ale i sociální fobie, tedy stav, kdy se jedinec vyhýbá komunikaci s lidmi a snaží se držet v izolaci. Při léčbě strachu toho typu se v první řadě doporučuje vyhledat psychologa v druhé fázi se můžeme obrátit na psychiatra který může předepsat léky které pomáhají zmírnit úzkost. Při sociální fobii je důležité naučit se pobývat mezi lidmi a má proto velký vliv skupinová terapie jenž nám může psychiatr doporučit. Skupinová terapie je brána jako léčení, a proto se na tuto dobu která může trvat od jednoho do několika měsíců může vystavit paragraf o pracovní neschopnosti. Povinností je pak každý den na skupinovou terapie docházet. Postupnými kroky si tak zvykat na pobyt mezi lidmi a komunikaci s nimi a začít žít plnohodnotný život.

strach dívky

Arachnofobie je výraz pro strach z pavouků což se týká především žen. Pravdou je že styk s pavouky se dá eliminovat ale nelze se mu zcela vyhnout, protože tu a tam každý pavouček někdy zabloudí do každé domácnosti a při pobytu v přírodě se setkání s ním nevyhneme. I tento druh strachu se však dá léčit za pomoci terapeuta, kdy se zvykáme na postupný kontakt s tímto tvorem a ve výsledku nám nedělá problém si pavouka vzít do ruky.

dravé ryby

Strach z pohlavního styku i s tímto je možné se setkat. Je to velmi závažný stav, který může být způsobem předchozí traumatický zážitkem. Tento druh strachu lze také léčit ale je to především o pozvolném přístupu a ohleduplnosti partnera. Pokud však obava přetrvává na místě je obrátit se na psychologa nebo sexuologa a využít možnosti začít svůj problém řešit. V tomto případě však nikdy nesmíme na partnera naléhat, protože by to mělo opačný efekt a pocit nátlaku by se mohl stát důvodem k rozchodu.

About the Author

You may also like these